Almindelig bjørneklo ligner kæmpe-bjørneklo, men er oprindeligt hjemmehørende i Danmark. Alm. bjørneklo er mindre end kæmpe-bjørneklo og har mere mørkegrønne og ikke takkede blade - snarere blødt tandede. Blomsterskærmene er som kæmpe-bjørneklo også hvide, men ikke så store. Man træffer oftest alm. bjørneklo i skyggede vejkanter, krat og skovkanter.

Almindelig bjørneklo