Strand-kvan er som kæmpe-bjørneklo også fra skærmplantefamilien. Strand-kvan har en furet stængel, som sjældent er rødplettet som ved kæmpe-bjørneklo. Strand-kvan kan blive mellem 1 og 2 m høj (kæmpe-bjørneklo bliver over 2 m), og bladene er groft takkede. Blomsterskærmen er grønlig i modsætning til kæmpe-bjørneklo, som har hvide skærme. Strand-kvan er en ret sjælden art, som vokser på strandenge - pas derfor på ikke at forveksle den med kæmpe-bjørneklo i bekæmpelsen. Strand kvan